Wide-net
AKAPI Fundacja Memorialna przekaż 1% podatkutransmitel

Systemy telewizji dozorowej

Telewizyjne systemy dozorowe służą do obserwacji obiektów, terenów oraz procesów technologicznych. Urządzenia te mogą być stosowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków, oraz w trudnych warunkach zewnętrznych niska lub wysoka temperatura, duża wilgotność, zapylenie, środki szkodliwe dla zdrowia, itp.

Elastyczność w doborze urządzeń składowych systemu, daje użytkownikowi możliwość dopasowana systemu do własnych potrzeb. Do konfiguracji systemów służą miedzy innymi takie urządzenia jak: monitory, kamery, obiektywy, obudowy, wysięgniki i siłowniki do kamer, przełączniki, dzielniki, multipeksery, skanery itp.

Obrazy z kamer mogą być zapisywane na rejestratorach autonomicznych lub mobilnych, cyfrowych i analogowych w trybach pracy np. od kiludziesieciu dni do 24-godzin, lub innych w zależności od potrzeb. Mogą też być przesyłane na odległość drogą przewodową lub radiową. Teraz, nie wychodząc z domu, można obserwować dozorowany obiekt poprzez sieć internetową na komputerze.


SATEL
ALDOM
SimTec System

Telewizja dozorowa, telewizja przemysłowa

Zrealizowane projekty:
  • "MIEWOJ" Spółka Jawna. Mieczysław i Wojciech Dobrowolski
  • FHU "KAMA" Bożena Grzesik
  • PPUH "SAN-UST" Sp. z o. o.
  • Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego
  • F.H.U "INEZ"
  • Sklep "KLEKSIK.NET"
  • Firma Handlowo Usługowa "ŻUBR" Maria Wiktorska
  • Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Alicja Cierpisz
  • Usługi Różne Koncewicz Tomasz
  • Wielobranżowa Firma Handlowo-Usługowa Mieczysław Hyży
e-Mail