Wide-net
AKAPI Fundacja Memorialna przekaż 1% podatkutransmitel

Systemy Alarmowe

Do elektronicznej ochrony obiektów i terenów służą elektroniczne systemy sygnalizacji włamania i napadu (czyli popularnie mówiąc systemy alarmowe) włączony do systemu monitorowania. Czujniki mogą być instalowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, pozwalają na sygnalizowanie różnego rodzaju zagrożeń.

Użytkownik ma do wyboru wiele wyspecjalizowanych czujników, reagujących na podczerwień, mikrofale, drgania, dźwięki lub substancje chemiczne. Odebrane przez czujniki informacje przetwarzane są w centrali alarmowej zgodnie z zaprogramowanym sposobem interpretacji odebranego sygnału. Centrale alarmowe mogą mieć od kilku do paruset linii, dzięki temu istnieją możliwości dopasowania systemu do potrzeb użytkownika do kiosku z gazetami począwszy na dużych instytucjach skończywszy.

Centrale alarmowe mają możliwości automatycznego powiadamiania użytkownika jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (policja, właściciel, agencja ochrony), o zaistniałych zdarzeniach na terenie obiektu chronionego przez system. Ponadto systemy alarmowe zabezpieczone są przed sabotażem, reagują na ich naruszenie, co zapobiega unieruchomieniu systemu. Posiadają także własn źródła zasilania, co uniezależnia je w przypadku zaniku energii elektrycznej w sieci energetycznej. Techniczne warunki urządzeń umożliwią również stworzenie odrębnych systemów alarmowych (tak zwanych stref), oraz przypisanie kodów o różnym stopniu dostępu wielu upoważnionym osobom, w obrębie jednej do kilku firm, w oparciu o jedną centralę alarmową.

SATEL
ALDOM


Wysoka jakość montowanych przeze mnie systemów alarmowych daje użytkownikowi pełną gwarancję ich niezawodnego działania przez długi okres czasu. Wszystkie instalowane systemy posiadają homologację, zapewniają współpracę ze stacjami monitorującymi, centralami telefonicznymi sieciami komórkowymi i systemami przywoławczymi, a za ich pośrednictwem ze stacjami monitorujacymi.

Dlaczego powinno się montować systemy alarmowe o najwyższej jakości, powód jest prosty, taki system wyklucza fałszywe alarmy. Częste fałszywe alarmy doprowadzają do braku reakcji na prawdziwe alarmy, ludzi którzy powinni na nie reagować, a do tego są one uciążliwością dla właściciela.


Systemy alarmowe, Systemy na wypadek włamania i napadu

Posiadamy autoryzację na instalacje systemów alarmowych firmy SATEL. Produkcja tej firmy obejmuje przede wszystkim centrale alarmowe, sygnalizatory, czujki, stacje monitorujące, sterowniki radiowe, dzielniki ekranu oraz zasilacze buforowe. Produkty firmy SATEL zyskały sobie uznanie tysięcy dystrybutorów, instalatorów, agencji ochrony oraz użytkowników w kraju i zagranicą.


Zaufali nam między innymi:

  • Ośrodek Naukowo Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego
  • Powiatowy Urząd Pracy"
  • MIEWOJ" S.J. Mieczysław i Wojciech Dobrowolski
  • PANORAMA s.c.
  • Sklep "Kastech"
  • Sklep "KLEKSIK.NET"

e-Mail